Transportation in utladalen

BUS TRANSPORTATION IN utladalen

Daily 05.07-11.08.2019

Sat/Sun 17.08-01.09.2019

 

Timetable hiking route Øvre Årdal-Hjelle-Turtagrø-Øvre Årdal-Hjelle: “Tindevegsbussen”

Station                                         Time

Øvre Årdal Skysstasjon: 08:40A                                               

Hjelle (Årdal):     08:55                                                  

Øvre Årdal Skysstasjon:    09:10

Øvre Årdal Skysstasjon:          09:20B                                                

Turtagrø                                      10:10

Turtagrø: 10:20

Øvre Årdal Skysstasjon:            11:10

Hjelle (Årdal):                              11:20

Øvre Årdal Skysstasjon:             11:35C

Øvre Årdal Skysstasjon: 16:03D

Hjelle (Årdal): 16:18

Øvre Årdal Skysstasjon: 16:33E

Corresponding busses:

A: From Årdalstangen 07:50

B: From Årdalstangen 09:02

C: To Årdalstangen 11:28

D: From Årdalstangen 15:40

E: To Årdalstangen 17:08

For any changes in the timetables, check kringom.no to make absolutely sure.